Dansk Korn & Foder

Grundkursus i grovvarer

Med grundkurset i grovvarer, ønsker DAKOFO at tilføre medarbejderne i DAKOFO og ProAgro's medlemsvirksomheder en god faglig grundviden om landbrug, korn, foder, råvarekvalitet, handelsforhold mv., således at de er klædt godt på til at møde kunden og agere professionelt i egen organisation.

Forløbet er udviklet i et tæt samarbejde mellem DAKOFO og Erhvervsakademi Aarhus for at sikre et godt match mellem kursusindhold og de behov, medlems-virksomheder og uddannelsesudvalget i DAKOFO har tilkendegivet.

 

Om undervisningen

Grundlaget for undervisningen er den enkelte deltagers dagligdag som medarbejder i grovvarebranchen. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem korte oplæg, praktiske øvelser, refleksion og sparring i grupper.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes opgaver og erfaringer fra dagligdagen, 
så den enkelte studerende med det samme kan bruge sin nye viden i praksis. Der bliver tid til feedback, diskussioner, rådgivning og opsamling.

Deltagerne får udleveret undervisningsmateriale, som læses forud for hvert modul. 
Der gennemføres løbende elektroniske multiple choice tests. Deltagerne 
får et kursusbevis efter endt forløb.

Kurset i grovvarer består af 2 moduler à 5 undervisningsdage.

Erhvervsakademi Aarhus underviser på de 4 af dagene på hvert modul, mens DAKOFO selv forestår 1 dags undervisning på hvert modul. Begge moduler gennemføres som 2+2+1 dag. 

Undervisningen ønskes gennemført som internat, da deltagerne kommer fra hele landet. Netværkselementet betones også. DAKOFO står for aftenprogrammet.

  

Læs mere om Grundkurset, samt indhold i undervisningen her:

Grundkursus i grovvarer

 

Læs mere her om:

Tid og sted

Tilmelding