Dansk Korn & Foder

Tid og sted

Målet er, at grundkurset i grovvarer bliver en fast årlig bestanddel af DAKOFOs tilbud om kompetenceløft til medlemmerne. De 2 moduler udbydes forår og efterår uafhængigt af hinanden.

  

Modul 1 omhandlende planteavl afholdes i foråret 2020 på følgende datoer:

 

 

Aflyst grundet udviklingen i COVID-19 

 

Modul 2 omhandlende husdyr afholdes i efteråret 2020 på følgende datoer:

Mandag 9. november 2020         9:00 - 16:00

Tirsdag 10. november 2020        9:00 - 16:00

Onsdag 11. november 2020        9:00 - 16:00

 

Mandag 23. november 2020        9:00 - 16:00

Tirsdag 24. november 2020         9:00 - 16:00

 

Kurserne kommer til at foregå på Erhvervsakadami Aarhus i Viby 

med dertil hørende overnatning på ZLEEP HOTELS,  Viby Ringvej 4, 8260 Viby J 

 

Læs mere her:

Generel kursusinformation

Tilmelding