Dansk Korn & Foder

Tid og sted

Målet er, at grundkurset i grovvarer bliver en fast årlig bestanddel af DAKOFOs tilbud om kompetenceløft til medlemmerne. De 2 moduler udbydes forår og efterår uafhængigt af hinanden.

Modul 2 finder sted i efteråret 2018 på følgende datoer: 

5-6/11 samt 12-13/11 på

Montra Odder Parkhotel.

Torvald Køhlersvej 25

8300 Odder

 

19/11 på

Erhvervsakademi Aarhus

Ringvej Syd 104

8260 Viby J.

 

Modul 1 afholdes i foråret 2019 - mere information følger.

 

Læs mere her om:

Generel kursusinformation

Tilmelding