Dansk Korn & Foder

Tilmelding

Tilmelding til efterårets Modul 2 Husdyrproduktion er fuldt booket. Dakofo glæder sig over den store interesse. 

 

Spørgsmål

Henvendelse Claus Saabye Erichsen på mail cse@dakofo.dk, eller telefon 2488 3932.

 

Læs mere her om:

Generel kursusinformation

Tid og sted