Dansk Korn & Foder

DAKOFO fora og udvalg

DAKOFO har en række formelle og uformelle fora hvor sekretariatet og medlemmerne interagerer.

Forum for Kvalitet er et forum under DAKOFO, som behandler aktuelle kvalitetsemner indenfor produktion og handel med foder og råvarer. Forum for kvalitet mødes i reglen en gang i kvartalet.

Information om DAKOFOs Forum for Kvalitet kan rekvireres hos Claus Saabye Erichsen.

 

Maltbygnetværket er et netværk mellem en række af branchens virksomheder, der mødes et par gange årligt. Netværket behandler forskellige centrale kvalitetsemner, der relaterer sig til maltbyg.

Information om DAKOFOs Maltbygnetværk kan rekvireres hos Asbjørn Børsting.

Forum for Hestefoder

I juni 2019 har DAKOFO etableret en medlemskreds af danske virksomheder der forhandler og producerer hestefoder. Medlemskredsen er samlet under Forum for Hestefoder og tæller 12 virksomheder. 

Med initieringen af DAKOFOs Hestefoderforum har de danske producenter og forhandlere af hestefoder nu etableret et branchesamarbejde.

Forum for Hestefoder blev etableret for at styrke branchesamarbejdet, at tilgå fælles prækompettetive udfordringer, styrke dialogen mellem virksomheder og med de danske myndigheder. 

 Arbejdsfelter

  • Dialog i branchen
  • Dialog med relevante myndigheder
  • Internationalt udsyn
  • Samarbejde om rammer for eksport
  • Fagligt mødested for branchens virksomheder 

Medlemmerne omfatter følgende virksomheder, Brogaarden, Dangro, Danish Agro/Hercules, DLG/Equisana, Equidan, HHCare, Hornsyld Købmandsgaard, Natural Brande, NAG, Pavo, St. Hippolyt Danmark, Vestjyllands Andel.  

Information om DAKOFOs Forum for Hestefoder kan rekvireres hos Claus Saabye Erichsen.