Dansk Korn & Foder

DAKOFO's arbejde med af ansvarlig soja

DAKOFO har gennem mange år arbejdet med at styrke forholdene for ansvarlig indkøb af soja. DAKOFO er medlem af den europiske foderinteresseorganisation FEFAC. FEFAC har i 2015 lanceret en guideline for ansvarlig soja. 

DAKOFO arbejder løbende med, at sikre sig at mere og mere af den soja der indkøbes til den animalske sektor i Danmark, er produceret under ansvarlige forhold for natur, miljø og de mennesker der indgår i produktionen. Herunder er angivet en række af de initiativer som branchen har tilsluttet sig. 

 

Indløbskriterierne af 2014 - Soja 

DAKOFO har gav i 2014 tilsagn om, at følgende seks skærpede krav til ansvarlig soja blev opfyldt, idet disse er stilles overfor leverandørerne:

  • Leverandøren er medlem af Global Compact eller lignende
  • Leverandøren støtter ikke og er ikke involveret i børnearbejde, tvangsarbejde, diskrimination eller overgreb
  • Leverandøren støtter arbejdstageres ret til foreningsfrihed og retten til at indgå kollektive overenskomster for alle arbejdstager
  • Leverandøren støtter og forpligter sig til at følge soja-moratoriet og køber ikke sojabønner fra områder i Amazonas, der er ryddet efter den 24. juli 2006
  • Leverandøren har en politik om ikke at købe sojabønner, der er dyrket på arealer, der efter maj 2009 er ryddet for naturlig vegetation, med mindre det er i overensstemmelse med national lovgivning
  • Leverandøren har en politik om, at anvendelsen af pesticider sker i overensstemmelse med den lokale lovgivning samt Stockholm-konventionen og Rotterdam-konventionen.

DAKOFOs medlemsvirksomheder tilsluttede sig i 2014 overholdelsen af disse kriterier. 

 

FEFAC Soy Sourcing Guidelines - En stærk Europæisk tilgang

Gennem sit arbejde i den europæiske foderproducent organisation FEFAC, har DAKOFO bidraget til udarbejdelsen af klare guidelines for sourcing af soja. Guidelinen kan læses her

I 2019 har DAKOFO og DAKOFOs medlemsvirksomheder samlet underskrevet FEFAC's commitment to responsible sourcing og feed materials, with a specific focus on soybean meal used for animal feeding purposes, som binder underskriverne til at følge de ovennævnte guidelines.

DAKOFO lægger stor vægt på at arbejdet med at styrke ansvarlig sojaproduktion sker gennem et stærk internationalt setup. Danmark aftager kun ca. en halv procent af den globale sojaproduktion - og har derfor alene ikke en stærk stemme. Ved at samarbejde internationalt og stille et samlet europæisk afstemt krav til rammerne for ansvarlig soja har vi langt større effekt. Derfor er FEFACs Soy Sourcing Guidelines referancerammen for ansvarlig soja i Danmark. 

På linket til erklæringen ovenfor fremgår det at over 250 europæiske fodervirksomheder har comitted sit til at følge FEFACs soy sourcing guidelines. Danmark er sammen med Belgien og Holland de tre første lande, hvor hele den samlede nationale foderbranche underskriver erklæringen. Den danske foderbranche er dermed med helt forrest i EU - og er med til at sætte en ambitiøs dagsorden. 

Se hvilke virksomheder der har underskrevet erklæringen her (de danske virksomheder står på side 8): FEFAC's commitment to responsible sourcing og feed materials, with a specific focus on soybean meal used for animal feeding purposes 

 

Leverandører der overholder FEFAC's Soy Sourcing Guidelines er benchmarket af ITC - FNs handelscenter. Dette sikrer transparens og dokumentation for troværdighed. Benchmarken kan findes her.

 

EU PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules) 

Gennem sit aktive arbejde i FEFAC, har DAKOFO deltaget i udarbejdelsen af EU PEFCR for foder til den animalske sektor. mere information om arbejdet med PEFCR kan findes her.

 

DPI - Dansk Protein Innovation 

Efter Det Nationale Biøkonomi Panels anbefalinger på proteinområdet er DAKOFO blevet stiftende medlem af partnerskaber Dansk Protein Innovation (DPI), som er et public private partnership, som søger at styrke udviklingen af alternative proteinkilder i Danmark. 

DPI lancerede i maj 2019 en ambitiøs strategi for udvikling af nye proteinkilder til foder og fødevarer. DPIs vision er at indfri det potentialer Den Nationale Bioøkonomipanel pegede på i deres rapport - Proteiner for Fremtiden. 

 

DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel

DAKOFO er endvidere blevet medlem af DIEH, og herunder indtrådt i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, som du kan læse mere om her. DIEHs sojaalliance danner rammen om det nationale round table for dialogen om ansvarlig soja.