Velkommen

DAKOFO's arbejde med ansvarlig soja

DAKOFO har gennem mange år arbejdet med at styrke forholdene for ansvarlig indkøb af soja. DAKOFO er medlem af den europiske foderinteresseorganisation FEFAC. I 2015 lancerede FEFAC den første en guideline for ansvarlig soja. I februar 2021 lancerede FEFAC den opdaterede guideline for ansvarlig soja. I den nye guideline er rammerne for ansvarlig sojaproduktion styrket inden for alle de 6 søljer, som indgår i guidelinen. Du kan finde guidelinen på linket her, hvor der også er et kort factsheet om FEFAC Soy Sourcing Guideline.     

DAKOFO arbejder for at den soja der indkøbes til den animalske sektor i Danmark, er produceret under ansvarlige forhold for natur, miljø og de mennesker der indgår i produktionen.

 

DAKOFO arbejder ud fra FEFAC Soy Sourcing Guidelines - En stærk Europæisk tilgang

Gennem sit arbejde i den europæiske foderproducent organisation FEFAC, har DAKOFO bidraget til udarbejdelsen af klare guidelines for sourcing af soja. Guidelinen kan læses her

I 2019 har DAKOFO og DAKOFOs medlemsvirksomheder samlet underskrevet FEFAC's commitment to responsible sourcing of feed materials, with a specific focus on soybean meal used for animal feeding purposes, hvormed underskriverne tilkendegiver til at følge ovennævnte guidelines .- og senest i 2025 følger alt soja i foderblandinger FEFAC Sojaguidelinen.

DAKOFO lægger stor vægt på at arbejdet med at styrke ansvarlig sojaproduktion sker gennem et stærkt internationalt setup. Danmark aftager kun ca. en halv procent af den globale sojaproduktion - og har derfor alene ikke en stærk stemme. Ved at samarbejde internationalt og stille et samlet europæisk afstemt krav til rammerne for ansvarlig soja har vi langt større effekt. Derfor er FEFACs Soy Sourcing Guidelines referencerammen for ansvarlig soja i Danmark. 

På linket til erklæringen ovenfor fremgår det at 300 europæiske fodervirksomheder har erklæret sig til at følge FEFACs soy sourcing guidelines. Danmark er sammen med Belgien og Holland de tre første lande, hvor hele den samlede nationale foderbranche underskriver erklæringen. Den danske foderbranche er dermed med helt forrest i EU - og er med til at sætte en ambitiøs dagsorden. 

Se hvilke virksomheder der har underskrevet erklæringen her (de danske virksomheder står på side 6): FEFAC's commitment to responsible sourcing of feed materials, with a specific focus on soybean meal used for animal feeding purposes 

Leverandører der overholder FEFAC's Soy Sourcing Guidelines er benchmarket af ITC - FNs handelscenter. Dette sikrer transparens og dokumentation for troværdighed. Benchmarken kan findes her.

 

Brancheaftaler om ansvarligt soja  

DAKOFO og den danske grisebranche har indgået en aftale om ansvarligt soja til grise. Aftalen er indarbejdet i DANISH produktstandarden. DAKOFOs medlemmer har tiltrådt denne aftale. Du kan læse mere her (under krav til soja)

 

DAKOFO har indgået aftale med HK Scan om rammerne for ansvarlig soja til fjerkræproducenter. Følgende virksomheder har tiltrådt aftalen; Brdr. Ewers, Danish Agro, DLG, Hedegaard og Hornsyld Købmandsgaard. 

DAKOFO har indgået aftale med DanHatch om rammerne for ansvarlig soja til fjerkræproducenter. Følgende virksomheder har tiltrådt aftalen; Brdr. Ewers, Danish Agro og DLG. 

 

DAKOFO har indgået en aftale med Arla Foods om rammerne for sojaindkøb i forhold til kravene i Arlas incitamentsmodel. En oversigt over virksomheder, der er tiltrådt aftalen kan findes her. 

 

DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel

DAKOFO er endvidere blevet medlem af DIEH, og herunder indtrådt i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, som du kan læse mere om her. DIEHs sojaalliance danner rammen om det nationale round table for dialogen om ansvarlig soja.  

 

EU PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules) 

Gennem sit aktive arbejde i FEFAC, har DAKOFO deltaget i udarbejdelsen af rammerne for en fælles internationalt afstemt metode til at bestemme klimaaftrykket på foder. DAKOFO har dermed deltaget i udviklingen af Product Environmental Footprint Catergory Rules (PEFCR) for foder til fødevareproducerende dyr. PEFCR er godkendt af EU Kommissionen. Mere information om arbejdet med PEFCR kan findes her. . 

I regi af samarbejdet mellem FEFAC og en række andre nationale og internationale foderorganisationer er der etableret en fælles database med klimaaftryk på fodermidler. Databasen hedder GFLI - og kan findes her.