Dansk LandbrugsPlastIndsamling - DLPI

  

 

 

 

Dansk LandbrugsPlast Indsamling, eller kort DLPI, er etableret for at lette overgangen til det udvidede producentansvar for emballager samt, at lette udsorteringen af plast i landbruget.  

 

Hvem er DLPI?

DLPI er et partnerskab - etableret af DAKOFO, Dansk Planteværn og Arla Foods

I DAKOFO har vi sammen med Arla og Dansk Planteværn etableret partnerskabet Dansk LandbrugsPlast Indsamling (DLPI), der fremover vil stå for at indsamle og genanvende emballager og plast i landbruget.

Læs mere om baggrunden for DLPI her.

 

Hvorfor?

Fra 2025 stilles der nye krav til at emballager og plast i landbruget skal udsorteres og genanvendes. Plast bruges i meget emballage samtidig med at der anvendes plast i landbruget til blandt andet ensilering af afgrøder. Det anslås, at landbruget årligt anvender en plastmængde på ca. 12.000 ton som primært stammer landbrugsplast samt fra big bags, plastsække, plastdunke, ensilageplast og anden øvrig plast i landbruget.

DLPI-initiativet skal gavne miljøet, afhjælpe plasthåndtering hos den enkelte landmand samt skabe en løsning for virksomheder i forhold til de kommende krav til emballagegenanvendelse.

DLPI er i fuld gang med at få defineret den endelige model for plastindsamlingen. Intensionen er, at indsamlingen af plast fra landbruget er på plads og i droft med en landsdækkende struktur, når de kommende myndighedskrav til indsamling og udsortering af emballager og landbrugsplast træder i kraft.

  • DLPI er dannet på langs af værdikæden som et kollektivt, simpelt og effektivt system - til gavn for branchen, landbruget og for miljøet.
  • DLPI har valgt at sætte fokus på plastudfordringen i landbruget, ved at etablere en kollektiv tilbagetagningsordning.

 Læs mere om DLPI's formål her.

 

Test 2023

I 4. kvartal i 2023 gennemførte DLPI erfaringsindsamling sammen med en række udvalgte landbrug. Dette skal give det bedste afsæt for at få defineret den endelige model for plastindsamlingen. Intensionen er, at indsamlingen af emballager og plast fra landbruget påbegyndes i 2025, når processerne er optimeret.

 

Hvordan vil DLPI arbejde - når vi går i drift?

Ved DLPI er det hensigtigten at der kommer tre forskellige muligheder for at komme af med den brugte plast og emballge. 

  1. Du vil selv kunne aflevere plast, når den er leveret af en virksomhed der er med i DLPI´s medlemskreds.
    Dette er ganske gratis. Afleveringen vil skulle ske til en modtagestation. Yderligere information om indsamlingsstationer følger. 

  2. Du kan vælge at få hentet din plast og emballage på din bedrift via DLPIs koordinerede indsamlingsordning. DLPI er i gang med en test på Sydfyn, i dette forløb er afhentningen gratis.
  1. Du kan få hentet din plast hvis du ønsker en individuel afhentning.

 

Hvad gør DLPI med plasten?

Plast er en ressource som udnyttes meget effektivt i landbruget. DLPI vil sikre, at plast i videt muligt omfang indgår i oparbejdning således plasten kan udnyttes til nye produkter, samt bidrage til at reducere CO2 belastningen for plastens vej gennem hele landbruget, herunder også ved at arbejde for at der kommer genanvendt plast i dine kommende emballager fra grovvaresektoren, og vel at mærke så det kan dokumenteres.

 

Åbnet for registrering og indberetning fra 1. april til 31. august 2024.

Der er pr. 1. april 2024 åbnet for de omfattede virksomheder af producentansvaret for registrering og indberetning af estimerede tilgængeliggjorte emballage mængder for 2024. Fristen for registrering og indberetning er den 31. august 2024.

Vejledning for registrering af virksomhed og indberetning af estimerede emballagemængder her.

 

DLPI medlemmer

  • DAKOFOs medlemmer
  • Dansk Planteværns medlemmer
  • Arla Foods 

 

Kontakt DLPI

Claus Saabye Erichsen:

Email:   cse@dakofo.dk
Mobil:   +45 2488 3932

 

Martin Christen Lei                  
Email:   mal@dakofo.dk